Viešoji įstaiga „S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas“ įsteigta 1997 m. spalio 20 d. Kauno miesto tarybos sprendimu Nr.83 administruoti specifinės paskirties objektą-Dariaus ir Girėno aerodromą, savarankiškoms savivaldybės funkcijoms įgyvendinti (Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3, 23, 25, 26, 38, 44 punktai).

LR Seimui 2014-10-21 priėmus Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 1, 2, 3, ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XII-1272, nuo 2014 m. lapkričio 1 d. aerodromas priskirtas prie įrenginių turinčių strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui.

Viešosios įstaigos „S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas“ vienintelis steigėjas, dalininkas ir savininkas yra Kauno miesto savivaldybės taryba.

S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas įkurtas 1915 metais ir yra vienas seniausių Europoje veikiančių aerodromų, šiais metais minėsiantis savo 100 metį.

Dariaus ir Girėno aerodromas su įrangos liekanomis yra Nacionalinės reikšmės Valstybės saugomas urbanistinis, inžinerinis, istorinis paminklas. Unikalus objekto kodas:16943, įtrauktas į „Best flying destination in Europe“ (Europos įdomiausių atskristi aerodromų) sąrašą.

2014 metais S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas aptarnavo 40 102 bendrosios aviacijos skrydžius.

Viešosios įstaigos tikslai:
– sudaryti palankias sąlygas aviacijos sporto plėtrai Kauno mieste ir Lietuvoje, prižiūrėti ir stiprinti nacionalinės reikšmės istorinio paminklo – S.Dariaus ir S.Girėno aerodromo materialinę techninę bazę siekiant išsaugoti jo istorinę ir funkcinę paskirtį;
– dalyvauti plėtojant ir įvairinant turizmą Lietuvoje;
– užmegzti ir plėtoti ryšius su giminingomis įstaigomis užsienyje;
– sudaryti palankias sąlygas visoms visuomeninėms aviacijos sporto asociacijoms, įsikūrusioms S.Dariaus ir S.Girėno aerodrome, sėkmingai plėtoti savo veiklą, bendradarbiauti su jomis rengiant įvairius sporto ir kultūrinius renginius.
– prižiūrėti, kad visos organizacijos, esančios šio nacionalinio paminklo teritorijoje, laikytųsi nustatytų paminklosaugos reikalavimų (reglamento), tinkamai eksploatuotų bei prižiūrėtų jiems priskirtus pastatus bei teritoriją;
– rūpintis skrydžių koordinavimu bei saugumu;
– organizuoti turiningą laisvalaikį bei poilsį, rengti seminarus bei konferencijas aviacijos klausimais.

2013 metais Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai atlikus Lietuvos civilinių aerodromų infrastruktūros modernizavimo galimybių studiją, kurioje S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas atrinktas, kaip perspektyviausias aerodromas Lietuvoje, 2014 metais parengtas S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo kilimo-tūpimo tako, riedėjimo takų, orlaivių stovėjimo aikštelių rekonstrukcijos techninis projektas.

2014 metais viešoji įstaiga S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas, įgyvendindama steigėjo įstaigos steigimo akte ir įstatuose nurodytus tikslus, vykdė šią veiklą:

1. Pagal NATO standartus, įrengtas „Desantavimo laukas“, išvalyta ir išlyginta 10 hektarų teritorija Lietuvos ir sąjungininkų specialiųjų pajėgų kariams treniruotis.
2. Pasitinkant aerodromo 100-metį įrengtas „Istorinės atminties takas“, informaciniai stendai.
3. Surasta, atidengta, išvalyta dalis aerodromo drenažinės sistemos, kuri yra ne tik saugoma vertingoji aerodromo savybė, bet ir pilnai funkcionali.
4. Suremontuoti ir nauja stogine danga uždengti iš Kauno miesto savivaldybės panaudai gautų trijų, pastatų stogai.
5. Atnaujintas aerodromo aptarnavimui turimos technikos parkas, įsigyjant naują vejąpjovę.
6. Pradėti Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos sklandytuvams skirto kilimo – tūpimo tako įrengimo darbai.
7. Kartu su Lietuvos akrobatinio skraidymo federacija surengta dešimties dienų akrobatinio skraidymo sportininkų stovykla
8. Kartu su Kauno technologijos universiteto Gynybos institutu vykdomas specialios paskirties variklių charakteristikų tyrimo projektas.
9. Lietuvos kultūros tarybai parengta ir pateikta paraiška „S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo istorinės kultūrinės aplinkos pristatymas, informacijos sklaida“.
10. Kartu su JAV ambasada Vilniuje vykdomas bendras tarptautinis projektas „Aviation Stories“
11. Lietuvos kultūros tarybai parengta ir pateikta paraiška dėl leidinio „S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas – Lietuvos karo ir civilinės aviacijos lopšys“ finansavimo.
12. Lietuvos kultūros tarybai parengta ir pateikta paraiška istorinio filmo „S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo 100-mečio istorija“ sukūrimo finansavimui.
13. Lietuvos kultūros tarybai parengta ir pateikta paraiška kilnojamosios parodos, skirtos S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo 100-mečiui sukūrimo finansavimui.
14. Toliau vykdoma dviejų gruntinių kilimo tūpimo takų, kurių kiekvieno ilgis po 800 metrų, rekonstrukcija, sertifikavimo procedūra Lietuvos Respublikos Civilinės aviacijos administracijos aerodromų skyriuje.
15. Eksploatuojami atstatyti du istoriniai statiniai – paveldiniai objektai – Lietuvos Karo Aviacijos žvalgybos eskadrilių techninis sandėlys-slėptuvė KAM trob.19 bei Lietuvos Karo Aviacijos naikintuvų eskadrilių techninis sandėlys-slėptuvė KAM trob.17, kurie Kultūros vertybių apsaugos departamento apdovanoti žyminiais ženklais. Juose, ruošiantis aerodromo 100 metų jubiliejui, 2014 metais pradėta ruošti ekspozicija, skirta aerodromo istorinei apžvalgai.
16. Aerodromas parengtas ir veikia pagal tarptautinius bendrosios aviacijos reikalavimus. 2014 metais S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas aptarnavo daugiau kaip keturiasdešimt tūkstančių bendrosios aviacijos skrydžių (radijo ryšio pokalbių tarp skrydžių koordinatoriaus ir skrendančių įgulų įrašus galima išklausyti adresu: aleksotas.eik.lt). Sutvarkyta aplinka, sukurta ir veikia nauja lietuvių ir anglų kalbomis internetinė aerodromo svetainė: www.aleksotasair.lt, S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo 100- mečiui garsinti pradėta aktyvi viešųjų ryšių kompanija. Aerodromas kontaktuoja su bendrosios aviacijos žurnalu ,,Flugzeug Classic“, kurio skaitytojai vasaros metu aplanko aerodromą kaip aviaciniai turistai. Aerodromas nuolat pristatomas populiariausioms Europos aviacijos bendruomenėms bei didžiausiam Europoje, bendrosios aviacijos pilotų internetiniam tinklalapiui Flyingineurope http://www.flyingineurope.be . Šį tinklalapį per metus aplanko daugiau nei 2 milijonai lankytojų. Tinklalapyje pateikiama informacija bendrosios aviacijos pilotams bei rekomenduojami įdomiausi aerodromai aviaturizmui. Dar 2008 metais, įvertinus aerodromo pasirengimą, Kaunas įtrauktas į labiausiai aviaturizmui rekomenduojamų aplankyti miestų dvidešimtuką -“Exclusive Destination in Europe “. Rekomendacijose nurodoma detali informacija apie aerodromą bei Kauną, nurodomas Kauno miesto savivaldybės internetinis tinklalapis. Exclusive Destination in Europe – http://www.flyingineurope.be/peter’s_airport_guide.htm
17. Sukurta interaktyvi S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo istorijos versija www.aerodromoistorija.eu
18. Pastoviai vykdomas aerodromo tinkamumo skraidyti palaikymas, teritorijos priežiūra, vykdomas skrydžių koordinavimas.
19. 2014 m. ženkliai išaugo bendrosios aviacijos skrydžių į S. Dariaus ir S. Girėno aerodromą, o tuo pačiu ir turistų į Kauno miestą.
20. S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome skrydžius vykdo Lietuvos kariuomenės karinės oro pajėgos, JAV valstybiniai kariniai orlaiviai, valstybės sienos apsaugos tarnybos Aviacijos rinktinė, Lietuvos kariuomenės, policijos specialiųjų operacijų pajėgos.
21. 2014 metais aerodrome pradėjo kurtis Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla kuri yra vienintelė tokio pobūdžio valstybinė ugdymo įstaiga šalyje bei vienintelė visoje Europoje, suteikianti vaikams išskirtinę galimybę nemokamai įgyti skraidymo aparatų pilotavimo patirtį bei aviacijos teorijos pradmenis.
22. Aerodromu naudojasi ir jame įsikūrę virš trisdešimt aviacinių organizacijų, tarptautinių mokyklų tokių, kaip „Baltic Aviation Academy“, „Aircraft Support and Training Europe“, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos institutas, Lietuvos kariuomenės mokykla, Vilniaus aviacijos akademija, Kauno Aviamodelizmo klubas, asociacija ,,Aero Pilot“, Liekio pilotų klubas, Kauno aeroklubas, Kauno skraidūnų klubas, Oro balionų klubas, Radijo bangomis valdomų modelių klubas ,,Modeliai RC“, vaikų užimtumo klubai ,,Ikaras“, „Bumerangas“, ultra lengvųjų lėktuvų organizacija ,,Vilkas Avia“, Parasparnių sporto klubai „Penktasis vandenynas“, „Mad Pilot“, Kauno aviatorių klubas ,,Oranžinis dangus“, taip pat Lietuvos kultūros ministerijos Lietuvos aviacijos muziejus. Aerodromu naudojasi parasparnių pilotai, treniruojasi jaunimas valdantis jėgos aitvarus, organizuojami vaikų aitvarų seminarai. Nuolatinius mokomuosius – treniruočių skrydžius vykdo Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų paieškos-gelbėjimo sraigtasparniai.

Šiandien S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas išskirtinis objektas traukiantis užsienio turistus, objektas garsinantis Lietuvos ir Kauno vardą į kurį atskrenda ne tik aviacijos turistai iš visos Europos, bet ir moderniausi JAV kariuomenės orlaiviai. Tai Lietuvos valstybingumą simbolizuojantis objektas, vaidinantis ypatingą vaidmenį ne tik Kauno miesto, bet ir Lietuvos gyvenime.

2014 metų gruodžio mėn. 31 d. įstaigoje dirbo šeši darbuotojai.
Viešosios įstaigos S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo pajamas per 2014 metus viso sudarė 478 238 Lt. :
• komercinė veikla 410 496 Lt.
• finansavimo pajamos 67 742 Lt.
Įstaiga patyrė sąnaudų už 440 967 Lt.
Įstaigos metinis veiklos rezultatas 37 271 Lt.
Bendrasis įstaigos veiklos rezultatas 184 152Lt.

Direktorius Eugenijus Raubickas